18.03.2015

MATKAILUN EDISTÄMINEN OSAKSI FINPROA
MIKÄ JATKUU, MIKÄ MUUTTUU?

Tämän vuoden alusta matkailun edistämistoiminta siirtyi osaksi Finproa. Finprolla on nyt kolme tukijalkaa, matkailun lisäksi Export, joka edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ulkomaille, ja Invest, joka edistää ulkomaisten investointien saamista Suomeen.

TEKSTI JAAKKO LEHTONEN KUVA VISIT FINLAND

KYSYMYKSEEN “MIKÄ JATKUU” on helppo vastata. Vastaus on “kaikki”. Mikään aiempi MEKin toiminta ei lakkaa yhdisty­misen johdosta, vaan kaikkea jatketaan entiseen malliin. Poikkeus ovat tietyt hal­linnolliset asiat, jotka luontevasti loppuivat, kun virasto loppui.

Tietysti muokkausta ja painotusmuutok­sia tapahtuu normaalityössä koko ajan, kuten on tapahtunut tähän mennessäkin. Mutta yhdistyminen sinänsä ei lakkauta edistämisestä, tutkimuksesta tai tuotekehityksestä mitään.

“MIKÄ MUUTTUU” on jännittävä kysymys. Yhdistyminen ei tietystikään ollut itsetar­koitus, vaan sillä haetaan synenergiaetuja. Toivotaan löydettävän uusia tapoja toimia, toivotaan löydettävän mahdollisuuksia yhdistää eri Finpron toimintoja VisitFinlan­din toimintojen kanssa ja sitä myötä saada lisää tehoa.

Parhaita käytäntöjä voidaan varmasti oppia puolin ja toisin. Myös matkailun ase­man Team Finlandissa toivotaan selkiytyvän yhdistymisen myötä. Finpron vientikeskus­verkostolle kehitetään tarkoituksenmukai­nen rooli myös matkailun edistämisessä. Nykyinen edustajaverkostomme jatkaa ainakin vuoden 2015.

Näemme tärkeäksi, että uusien toimin­tatapojen kartoitus ja toteutus käynnistyvät ripeästi. Visit Finlandin matkailun edistämis­toiminta on pienessä murroksessa parhail­laan, ja momentum pitää käyttää hyväksi. Vapautamme resurssia “aarteenetsintään” välittömästi. Kuluvan vuoden aikana saam­me varmasti aikaan matkailualaa hyödyttä­viä tuloksia.

BUDJETTIMME PYSYY ennallaan, hiukan yli kymmenessä miljoonassa. Lisäksi vireillä on kärkihankerahojen haku. Kärkihankkeistakolme eli Stopover, Finnrelax ja Merellinen saaristo tulevat Visit Finlandin hoitoon.

Haemme myös jatkoa Outdoors Finlandiin. Culture Finlandin rahoituskuviotkin ovat mukavasti loppusuoraselvityksissä, joten myös CF jatkuu.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi on nimitetty Finpron hallitukseen. Muodostam­me elinkeinon edustajista Matkailuvaltuus­kunnan kevään aikana. Tämän valtuus­kunnan tarkoitus on tukea Visit Finlandia suunnittelussa, antaa ideoita ja sparrata.˜●

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)