09.06.2016

HYVÄT MATKAILUSILMÄN LUKIJAT!

Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu on kehittynyt hyvin. Venäjältä tulevan matkailun raju pudotus on pystytty kompensoimaan muilta markkinoilta; kuluvan vuoden alkukvartaalin yöpymisluvut ovat jo 6,6 prosenttia plussalla edellisvuoteen verrattuna, vaikka Venäjän kysyntä putoaa edelleen lähes 20 prosentin tahtia.

TEKSTI Paavo Virkkunen ja Jari Ahjoharju

 Viime vuonna esimerkiksi kiinalaisten yöpymiset kasvoivat yli 40 prosenttia, ja alkuvuosi on jatkunut noin 35 prosentin kasvutahdilla.

Myös perinteisistä Suomelle tärkeistä Keski-Euroopan maista matkailu on alkuvuodesta hyvässä nousussa – Hollanti, Ranska, Espanja, UK ja Saksa näyttävät olevan vahvassa vauhdissa. Matkailutoimijoilta saatujen arvioiden mukaan kulunut talvi oli käänteentekevä, ja ensi talvelle on jo vahvistunut merkittävää suoran lentotarjonnan kasvua Pohjois-Suomeen.

Visit Finland seuraa aikaansa. Järjestäydymme uudelleen kohtaamaan paremmin tulevat haasteet; lisätehoa ja ketteryyttä haetaan ja painotuksia kohdennetaan kokonaisvaltaisempaan, asiakaslähtöisempään sekä myös taktisempaan markkinointiin. Vuoden 2017 suunnittelussa ykköskohdemaiksi ovat Aasiassa nousemassa Japani ja Kiina, sekä Euroopassa Saksa ja Iso-Britannia. Näihin kohdistetaan eniten toimenpiteitä, mutta emme unohda muitakaan meille tärkeitä maita, vaan niissä jatkamme tilanteen mukaista toimintaa.

Pidämme luupissa muitakin potentiaalisia maita ja kohteita. Kansainvälisiä konferensseja haarukoimme laajalla kulmalla – niiden matkailutulovaikutus on suuri, mutta vähintään yhtä tärkeää konferensseissa on niiden kautta saatava tuki suomalaiselle vientityölle. Tässä teemme työtämme oleellisena osana Finprota sekä Team Finland-verkostoa.

Matkailusilmän painettua versiota on tehty nyt tasan 40 vuotta. Uudistamme myös VF:n viestintää sidosryhmillemme. Käsissänne on nyt viimeinen paperiversio Matkailusilmää. Sähköisten kanavien kautta pystymme tavoittamaan laajemmin ja nopeammin kohderyhmämme. Tulemme jatkossa keskittämään viestintämme visitfinland.fisivustoon ja sitä kautta sähköisiin kanaviimme, jotka uudistuvat syksyn aikana. Jatkamme matkailusilma.fi-sivuston ylläpitämistä yhtenä tiedon lähteenä ja arkistona.

Hyvää matkailukesää. Muistakaa käyttää kotimaisia matkailupalveluita ja kiertäkää Suomea – täältä löytyy vaikka mitä hienoja paikkoja ja tekemistä. Tehkäämme yhdessä Suomesta yhä parempi matkailumaa! ˜

Paavo Virkkunen                                              Jari Ahjoharju
Matkailujohtaja                                               Päätoimittaja

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)