18.03.2015

TURISTAAN TARINOITA

TARINOIDEN USKOTAAN edistävän tuotteiden myyntiä. Erityisen hyvin tarinoiden katsotaan soveltuvan matkailutarjontaan.

TEKSTI Jaakko Lehtonen

Hyvän tarinan rakennuspuita on paljon. Sen tulee koskettaa kuulijan – tai kokijan, moniaistisuus on tehokkaampaa kuin pelkkä kuuntelu – tunteita, ja ainakin loppukaneettina tuottaa mielihyvää. Sen tulee myös olla jollain tavalla merkityksellinen.

Tarinan tulee olla yksinkertainen, jotta kuulija tai kokija sisäistää sen heti ja helposti. On hienoa, jos löytyy tapa, jolla kuulija pääsee mukaan tarinaan. Ihmisellä on voimakas matkimishalu. Koko henki­löstön tulee toteuttaa tarinaa.

Tässäkään kohtaa ei kuitenkaan pidä ampua yli. Matkailijalla pitää olla vaihtoehtona väistää koko tarinointi. Joku voi haluta pelkkää hiljaisuutta ja yksinäisyyttä. Rakastunut nuoripari ei kaipaa kuin toisensa. Kolmas pitää tarinointia turhanaikaisena humpuukina, eivätkä vehnäsäkeissä naama noessa rumpuja paukuttavat kesäapu­laiset – instant­shamaanit – vetoa heihin laisinkaan.

Tarinan ei tarvitse olla kertomus. Esimerkiksi vapaat kanat ja luo­mumunat ovat vahvoja tarinoita. Joskus sadun ja tarinan raja häälyy. Joulupukki käy sellaisesta esimerkistä. Jokainen suomalainen osaa joulupukin tarinan pääpiirteet. Silti se on satu. Muumit ovat vähem­män lähellä tarinaa, mutta herkkiä hekin ovat. Muistan, miten minua aikuisenakin suututti, kun näin eräässä muumipaikassa muumihah­mot nurkan takana tupakalla. He olivat ruuvanneet päänsä irti.Tarinassa ei ole tupakkataukoja! ˜˜˜˜●

 

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)