18.09.2015

AUTOMATIIKKA LÖYTÄÄ ASIAKKAAN TOIVEMATKAN

Verkossa asiointini jättää jäljen siitä missä, milloin, millä laitteella ja verkkosivulla kävin ja mitä tein. Halutessani voin kertoa myös elämäntilanteestani ja arvoistani.

TEKSTI Maria Kellokumpu/House of Lapland KUVA House of Lapland

Markkinoijalle askelmerkkini välittävät arvokasta tietoa, jonka perusteella markkinointiviestintää voidaan kohdentaa vastaamaan tarpeitani ja kiinnostuksiani sekä parantamaan asiakaskokemustani. Automatiikka markkinoinnissa tarkoittaa, että markkinointiviestit lähtevät automaattisesti, kun asiakkaan verkkokäyttäytymistä analysoitaessa tietyt kriteerit täyttyvät. Esimerkiksi, jos olen käynyt Lapin Äijän reissulla viimeisen puolen vuoden aikana, surffaan usein yrityksen sivuilla ja pidän lumikenkäilystä, Lapin Äijän automatisoidusta markkinointiviestintäjärjestelmästä singahtaa minulle räätälöity, kokeneiden lumikenkäilijöiden tekniikkavinkeistä ja matkatarjouksista kertova sähköposti.

Verkkopalveluni myös näyttää täysin erilaiselta kuin teini-ikäisen sukulaispoikani, jota kiinnostavat lähinnä jalkapallo ja konsolipelit. Näkymien erilaisuus johtuu asiakaskohtaisesti räätälöidyistä palveluista, jolloin sekä minun että pojan on helpompi löytää ja ostaa laajasta tarjonnasta juuri meitä kiinnostavat tuotteet.

LAPIN POIKKITOIMIALAISESTA markkinoinnista vastaavan House of Laplandin markkinointijohtaja Maija Loikkanen uskoo, että kohdentaminen ja automaatio sopivat erityisen hyvin Lapin matkakohteiden ja -palveluiden markkinointiin:

– Lappi on ainutlaatuinen kuten kävijänsäkin. Myös matkustajien motiivit tulla Lappiin ovat moninaiset.

Loikkasta ilahduttaa, että verkossa asioiminen ja mieltymysten ilmaiseminen on monelle matkailijalle arkipäiväistä ja luontevaa.

– Sekä asiakas että yritys voittavat, kun pystymme tarjoamaan asiakkaan toiveita täydellisesti vastaavan tuotteen. Emme myy valmiiksi pureskeltuja tuotteita massoille, vaan kohdennamme markkinointiamme yhä monipuolisemmin vastaamaan eri kohdeyleisöjen mieltymyksiä.

Loikkasen suhde Lappiin syventyi hänen toimiessaan Visit Finlandin Italian maaedustajana Milanossa.

– Italian-vuosieni aikana näin konkreettisesti, että Lapin brändi on vahva ja matkailuyrittäjät aktiivisia markkinoinnin kehittäjiä, Loikkanen sanoo. House of Laplandissa Loikkanen rakentaa yhteistyössä Lapin yrittäjien kanssa automatiikkaa hyödyntäviä ratkaisuja. Ne tarjoavat markkinoinnin tavoittamalle, orastavaa kiinnostusta omaavalle asiakkaalle viitoitetun polun inspiraatio- ja suunnitteluavusta aina kaupantekoon saakka.

PITKÄN URAN julkishallinnon matkailun kehittämistehtävissä tehnyt digimarkkinoinnin konkari Miikka Raulo Flowhouse Oy:stä kertoo, että panostukset automatiikan hyödyntämiseen markkinoinnissa ovat Suomessa vielä vaatimattomia:

– Maailmalla markkinointi kohdistetaan yhä tarkemmin. Matkailijoille yksityishenkilöiden asuntoja välittävä AirBNB on loistava esimerkki yrityksestä, joka hyödyntää verkkoanalytiikkaa maksimaalisesti. Se aloittaa automatisoidun markkinointiviestinnän heti, kun sen verkko havaitsee, että asiakas suunnittelee matkaa. houseoflapland.fi

AUTOMATIIKAN HYÖTYJÄ MARKKINOINNISSA:

  • Kohdentamalla tavoitetaan oikeat asiakkaat. 

  • Markkinoinnin tavoittama asiakas ohjataan ostamaan. 

  • Mitattavuus paranee. 

  • Markkinointitoteutukset voidaan 
tehdä nopeasti vastaamaan 
reaaliaikaisia olosuhteita. 

  • Joustava budjetointi, 
koemarkkinointi. 

  • Ongelmatilanteisiin voidaan 
puuttua reaaliajassa.
  • Markkinoinnin tuotto (ROI) 
kasvaa. 
 

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)