09.06.2016

EUROOPAN MATKAILUVUODELLA VAUHDIKAS ALKU

Viime vuoden kasvulukuja tuskin saavutetaan – Suomen osuus pysyi ennallaan.

TEKSTI Katarina Wakonen / Visit Finland KUVA Dreamstime

Euroopan matkailuvuosi 2016 sai hyvän alkuvauhdin viime vuoden poikkeuksellisesta kasvusta. Euroopan osuus kansainvälisistä yli yön saapumisista on sinnitellyt 50 prosentin paremmalla puolella viime vuodet. Suomen osuus kansainvälisistä saapumisista on säilynyt 0,41 prosentissa.

Euroopan osuus on kuitenkin laskenut vuosituhannen vaihteen 57:stä viime vuoden 51 prosenttiin. Viime vuonna kasvua oli taas viisi prosenttia, mikä on kypsälle kohdemarkkinalle loistosuoritus. Se ei todennäköisesti toistu lähiaikoina, koska useiden tekijöiden odotetaan hidastavan Euroopan matkailun kasvuvauhtia.

TÄNÄ VUONNA kasvuennuste on Euroopan Unionin maille kolmen prosentin luokkaa ja Pohjois-Euroopalle tätä hieman korkeampi.

Euroopan sisäinen matkailu pysyy tärkeimpänä kasvun moottorina. Euron heikko kurssi on tehnyt euroalueen kilpailukykyiseksi matkakohteeksi. Tämä etu kuitenkin sulaa näillä näkymin kuluvan vuoden aikana, kun euroalueen talous paranee ja valuutta vahvistuu.

Erityisen kiinnostava kohde Eurooppa tai euroalue oli viime vuonna briteille, yhdysvaltalaisille ja kiinalaisille, joista etenkin kahden ensimmäisen omat valuutat suhteessa euroon tekivät alueesta houkuttelevan.

Saksa, Iso-Britannia ja Ranska ovat edelleen tärkeimmät lähtömarkkinat Euroopan kohteille. Niiden odotetaan tuovan yhteensä yli 40 prosenttia tämän vuoden matkailukysynnän kasvusta. Erityisesti Saksa johtaa outbound-matkailua sekä matkailijamäärillä että rahankäytöllä mitattuna. Saksalaisten palkat ovat nousussa, mikä lisää kaikenlaisten matkojen kysyntää.

TÄMÄN VUODEN aikana odotetaan sekä globaalien että Euroopan matkailuvirtojen hakevan uusia uomia terrori-iskujen seurauksena. Turvallisuus on noussut monille tärkeimmäksi kriteeriksi matkakohteesta päätettäessä.

Kaukokohteista turvallisuusriskin kasvuun ovat reagoineet herkimmin Japani ja Yhdysvallat, joka julisti Pariisin ja Brysselin iskujen vuoksi koko Euroopan Travel Alert -alueeksi juhannusviikolle eli kesäkuun 20. päivään asti.

päivään asti. Yhdysvallat pysyy matkustusvaroituksista huolimatta Euroopan tärkeimpänä kaukokohteena viiden prosentin osuudella kansainvälisistä saapumisista – matkustajamäärissä se tarkoittaa 25,7 miljoonaa ihmistä. Vuoteen 2020 mennessä osuus voi nousta 6,2 prosenttiin.

Pari päivää amerikkalaisten matkustusvaroituksen päättymisestä eli 23. kesäkuuta on koko Euroopan matkailun kannalta tärkeä päivä: Iso-Britannia äänestää suhteestaan Euroopan Unioniin. Britannian eron eli Brexitin odotetaan heikentävän punnan arvoa suhteessa euroon, mikä vaikuttaa brittien matkabudjetteihin. Pidempiaikainen vaikutus voi Oxford Economicsin arvion mukaan olla pahimmillaan neljän prosentin vähennys brittien ulkomaanmatkailussa. Vielä tänä vuonna Iso-Britannia tuo arvioiden mukaan suurimman osan Euroopan matkailun kasvusta.

VIELÄ PARI vuotta sitten niin sanotut kehittyvät taloudet muodostivat suurimman osan kansainvälisen matkailun kasvusta. Nyt Venäjä ja Brasilia ovat vakavassa taantumassa, ja kasvu on lähinnä Intian ja Kiinan kasvavan keskiluokan varassa.

Kiina on Yhdysvaltojen jälkeen Euroopan toiseksi suurin markkina, ja se toi kaksi prosenttiyksikköä viime vuoden viiden prosentin kokonaiskasvusta. Kiinan vauhti kuitenkin hidastuu, ja tänä vuonna Yhdysvallat tulee arvioiden mukaan vastaamaan Kiinaa suuremmasta osasta kasvua Euroopan Unionin alueelle.

EUROOPAN MATKAILUBRÄNDIIN liittyviä mielikuvia ovat laatu, moninaisuus, monimuotoisuus ja turvallisuus. Viimeaikaiset rajoitukset vapaassa liikkuvuudessa voivat vaarantaa alueen matkailun kasvua. Schengen-alueen tulevaisuus on merkittävä epävarmuustekijä. Toistaiseksi yhdeksän Schengen-maata eli yli kolmasosa kaikista on vaikeuttanut rajanylityksiä. Huomattava osa matkailualaa on vaarassa, sillä kaksi kolmasosaa Euroopan matkailusta sisältää rajanylityksiä Schengen-maiden välillä. Tourism Economics on arvioinut, että jo nykyiset Schengen-maiden rajakontrollit vähentävät saapumisia kaksi prosenttia. Pitkän aikavälin riskit toteutuvat, jos matkanjärjestäjät muuttavat matkareittejä välttääkseen odotukset rajoilla. Euroopan taivaalla onkin poikkeuksellisen paljon vastakkaisia trendejä, jotka toisaalta lisäävät alueen vetovoimaa ja toisaalta ovat vaarassa heikentää sitä. ●

Lähteet ETC Trends & Prospects, Quarterly Report – Q1/2016

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)