18.03.2015

HYVINVOINTIMATKAILIJA MENEE SAUNAAN JA LAITTAA HUOLET NAULAAN

Suomalaisella hyvinvointimatkailulla on edessään loistava tulevaisuus, jos onnistumme tavoittamaan oman arkipäivänsä stressaamista ihmisistä ne, joiden mielessä ei ole päällimmäisenä luksusloma pitkän perinteen omaavassa ylellisessä kylpyläparatiisissa.

TEKSTI Itä-Suomen yliopisto

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON matkailualan opetus­ ja tutkimuslaitoksen ja Visit Finlandin tekemän tutkimuksen mukaan Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä suosituksi hyvinvointimatkailun kohdemaak­si. Suomalaisella maaseudulla on tarjottava­naan sitä, mitä kansainvälisillä markkinoilla kysytään; rauhoittavia luontokokemuksia, virkistäviä luontoon pohjautuvia aktiviteette­ja, hyvinvointia tukevaa puhdasta ruokaa ja hyvää tekeviä oheispalveluja.

Tarjontaa on kuitenkin terävöitettävä ja viestintää tehostettava, jotta Suomen ääni saadaan kuuluviin kansainvälisillä mark­kinoilla. Siinä Visit Finlandin lanseeraama Finrelax®­tuotemerkki on oivallinen väline.

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEIDEN matkailuyrittäjien mukaan suomalaisen maaseudun tarjoaman hyvinvointimatkailun ydin löytyy luonnosta. Luontoa on kaunis katsella, mutta se on myös voimaannuttava ympäristö monille aktiviteeteille.

Maaseutumatkailuyrittäjät uskovat yksin­kertaistenkin luontoelämysten voimaan.

Paljolti tässä on kysymys vapaasta ajasta, jonka matkailija antaa. Suomalaisten mat­kailuyrittäjien tehtävä on auttaa matkailijaa tässä prosessissa, tarjota heille suomalaista luomulääkettä, Finrelaxia®.

HILJAISUUTTA, RAUHAA ja rentoutumista hyvinvointimatkailija löytää myös suoma­laisesta saunasta. Suurin osa ulkomaisista matkanjärjestäjistä piti saunaa Suomeen suuntautuvan hyvinvointimatkan ehdotto­mana elementtinä.

Suomalainen tavallinen saunominen sisältää jo saunaelämyksen ytimen, mutta saunaa voidaan tuotteistaa moneen suun­taan erilaisia mieltymyksiä vastaavaksi ilman että saunomisen ydin katoaa. Esimerkiksi vihtominen, turvehoito, saunahunaja tai rentouttava saunajooga ovat omiaan täy­dentämään saunomiskokemusta.

HYVINVOINTIMATKAILIJAT HALUAVAT nauttia herkullista, terveellistä, puhdasta ja tuoretta lähellä tuotettua, sesonginmu­kaista ruokaa. Nämä ruokatoiveet menevät varsin hyvin yksiin suomalaisen ideaalitar­jonnan kanssa. Suomalaiset tosin kattavat ruokapöytään mielellään luonnonantimia, marjoja ja sieniä, ja harmittelevat sitä, että niiden hyvinvointivaikutuksia ei vielä laajasti tunneta. Matkailijat eivät tiedä suomalaisen ruuan yleisestä puhtaudestakaan.

Hieman sapiskaa suomalaiset matkailu­yritykset saivat sekä itseltään että matkan­järjestäjiltä siitä, että ruokailun kokonaisuut­ta, viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä ei aina huomata viedä loppuun asti.

PUHTAUDEN SUHTEEN oli hämmästyttä­vää, että vaikka matkailuyrittäjät puhuivat suomalaisen luonnon ja ruuan puhtaudesta, ei matkailuyrityksen puhtaus ja siisteys tullut juuri lainkaan esiin. Tämä panee mietti­mään, ovatko nämä asiat kunnossa, nurkat puhtaina ja pihat ojennuksessa, vai eivätkö ajatukset ole vielä ehtineet sinne asti.

OMA LUKUNSA ovat suomalaiset hoidot: niitä matkailuyritykset tarjoavat jonkin verran, mutta näyttää kuitenkin siltä, että ne eivät ole suomalaisille itselleenkään kovin tuttuja. Moniko tietää esimerkiksi, mitä on kalevalainen jäsenkorjaus? Tässä kohtaa tarvittaisiin varmasti paikallisten osaajien ja matkailuyritysten tehokkaampaa verkostoitumista.

VISIT FINLANDIN YDINVIESTIKSI suoma­laisen hyvinvointimatkailun markkinoinnissa on valikoitumassa luonnollinen luksus ja harmonia. Juuri tätä suomalaiset maaseu­dun matkailuyritykset ovat valmiita tarjoa­maan, ja tätä arkipäivässään stressaantunut ihminen kaipaa.

Venäjän hyvinvointimarkkinoilla kilpai­lemme samassa sarjassa kuin Baltian maat ja muilla kansainvälisillä markkinoilla ovat muut Pohjoismaat pahimpia kilpailijoitamme. Tarvitsemme nyt selkeää tuotteistamista, erottautumista, markkinointia, kilpailijoiden analysointia, ja paljon muutakin tehtävää riittää. Tärkein meillä on jo, vetovoimainen sisältö ja potentiaaliset asiakkaat.˜ ˜●

LUE JULKAISU

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)