18.03.2015

RAJAHAASTATTELU-TUTKIMUS ON NYT VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS

MONIEN MATKAILUTOIMIJOIDEN odotukset täyttyvät nyt, kun tietoa Suomeen saapu­neiden matkailijoiden määrästä, rahankäytöstä sekä kulutuksesta on jälleen tarjolla yhden välivuoden jälkeen. Matkailijatutkimus on jatkoa Tilastokeskuksen tekemälle Rajahaastatte­lututkimukselle, joka tehtiin viimeisen kerran 2012.

TEKSTI Katarina Wakonen/Visit Finland

Uuden Matkailijatutkimuksen raportti vuodelta 2014 ilmestyi maaliskuussa 2015. Len­tokentillä, satamissa ja raja­asemilla tehty Matkailijatutkimus sisältää perustiedot matkaili­joiden asuinpaikasta asuinmaassa, aiemmista Suomen­matkojen määrästä, rahankäytöstä, majoitusmuodosta, matkakohteesta Suomessa sekä viipymästä.

Uuttakin sisältöä matkailijoiden mieltymyksistä ja matkailun rakenteesta on luvassa. Osa tutkimuskysymyksistä on vaihtuvia. Viime vuonna kartoitettiin kiertomatkojen merkitystä eli missä muissa maissa matkailijat vierailivat saman matkan yhteydessä. Lisäksi kysyimme mitä aktiviteetteja vierailijamme Suomessa ollessaan harrastivat. Kiinnostuksen kohteena oli myös mitä tilauskanavia matkailijat olivat käyttäneet matkalipun tai majoituksen hankkimiseen.

Matkailijatutkimusta kutsutaan kansainvälisissä yhteyksissä Visit Finland Visitor Surveyksi. Visit Finland Matkailijatutkimusta tehdään myös tänä vuonna. Viime vuonna haastateltiin yli 18 000 matkailijaa. Haastattelututkimuksen toteuttaa Tutkimus­ ja Analysointikeskus TAK Oy.˜ ●

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)