02.06.2015

SUOMI KIERTOMATKOJEN ETAPPINA

Kiertomatkojen suosio pakottaa miettimään Suomen asemaa reitillä.

TEKSTI KATARIINA WAKONEN KUVA SBB Reisebüron

Suoralennot Suomen Lappiin, kesäinen kiertomatka Skandinavian maissa, järvi-Suomen Sininen ihme.

Sveitsin rautateiden matkatoimiston SBB Reisebüron kesäkatalogin Kontikin otsikot ilahduttavat suomalaista lukijaa.

Katalogi myy unelmalomaa teemakohtaisella tarjonnalla, jossa kohtaavat niin paikallista kulttuuria ja elämäntapaa etsivien, aktiviteettihakuisten, perheiden kuin pariskuntienkin tarpeet.

Neliväripainatuksessa loistavat houkuttelevat kartat. Oppaiden antamat henkilökohtaiset ja matkailijoiden suositukset antavat viimeisen silauksen.

Suomi Skandinavian osana on päässyt hyvään seuraan kun esitteeseen törmää kaikissa Sveitsin rautatieyhtiön lipunmyyntipisteissä. Esittelyhyllyille on varattu tilaa useita metrejä, ja erilaisia esitteitä on jaossa muutamia kymmeniä.

SVEITSIN FRANGI on vuoden alun kelluttamisensa ansiosta kallistunut entisestään suhteessa euroon, joten ulkomaanmatkoista on tullut sveitsiläisille entistäkin houkuttelevampia.

Tämä on herättänyt myös monet matkakohteet markkinoimaan itseään entistä varakkaimmille sveitsiläisille, jotka ovat kyllästyneet kotimaan koviin hintoihin. Heille kannattaa nyt muistuttaa, että kalliiksi mielletyssä Skandinaviassa on nyt sveitsiläisen lomailijan markkinat.

Tuore Visit Finlandin matkailijatutkimus kertoo samasta kiertomatkatrendistä, jonka varassa matkailuelinkeinomme lepää. Suomeen tulleista matkailijoista 59 prosenttia liitti viime vuonna reittiinsä muitakin maita.

Kaukokohteista tulleiden tiedetään lähes jokaisen käyvän jossain muussakin maassa Suomen lisäksi. Hieman yllättävää on, että kiertomatkailijoiden osuus oli suuri myös eurooppalaisten matkailijoiden kohdalla. Myös Baltian ja erityisesti Viron vetovoima on kasvanut.

Kiertomatkojen suosio kääntää päälaelleen ajattelumme siitä, että kilpailisimme naapurimaidemme kesken. Voimmekin kysyä yli kansallisvaltiorajojen yhteistyöstä ja siitä, olemmeko hyödyntäneet asemaamme riittävän hyvin.

TUOREEN WORLD Travel Monitorin mukaan kiertomatkat oli yksi nopeimmin kasvavista matkailutuotteista. Se on 23 prosentin osuudella lomamatkoista suosituin segmentti aurinkolomien jälkeen. Kiertomatkat ovat viiden viime vuoden aikana kasvaneet 32 prosenttia. Yhä suurempi osa kiertomatkailijoista tulee Aasiasta.

Visit Finlandin Saksan-edustaja Jyrki Oksanen uskoo, että voimme hyötyä tästä matkatyypistä enemmän ymmärtämällä tuotantorakenteita oikein. Suomeen kohdistuva kysyntä liittyy Skandinavian, Baltian ja jopa Venäjän matkailun kysyntään.

Monelle toimijalle yli kansallisten rajojen toimiminen on arkipäivää. Yksi esimerkki pohjoismaisesta ja itämeriyhteistyöstä on Rural Wellbeing Tourism Network. Kyseessä on EU-rahoitteinen projekti, jossa luodaan yhteisiä tuotteita ja verkostoja pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken yhteistyössä aktiivisen elinkeinon kanssa. Visit Finlandin tuotekehitysryhmä on mukana yhteistyöverkostossa.

KUN SUOMI on monille yksi matkaetappi muiden joukossa, on meidän pidettävä kiinni yli rajojen viriävästä yhteistyöstä ja verkostoista. Yksi mahdollisuus vahvistaa yhteistyötä ovat teemapohjaiset tuotteet.

Espoolaisen AuroraXplorerin Kirsi Mantua-Kommonen kertoo vireillä olleista leirikouluyhteistyöhankkeista pohjoismaiden kesken Kiinan markkinoille. Kysyntää on löytynyt lapsille tarkoitetuille Skandinavian-kierroksille. Niissä nopea reagointi kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kyselyihin on ratkaiseva. Valmiit verkostot ovat tärkeitä.

AuroraXplorer on aloittamassa ensimmäisiä teema-yhteistyöpaketteja myös ranskalaisen DMC:n kanssa.

Teemapohjaisuus kiinnostaa myös Rokua Geoparkin toiminnanjohtajaa Vesa Krökkiä. Geopark- alueiden teemapohjaisille kierroksille sekä Pohjoismaissa kuin Euroopassa laajemminkin olisi hänen mukaansa kysyntää. Pääteemana olisi luontomatkailu mutta siihen sopii yhdistää kunkin maan muita kiinnostavia kohteita.

VISIT FINLAND Matkailijatutkimuksen mukaan Suomessa kiertomatkalla olleista 17 prosenttia oli käynyt myös Ruotsissa ja 18 prosenttia Virossa. Norjan tai Tanskan oli yhdistänyt matkaansa alle 10 prosenttia kiertomatkaajista. Muissa Euroopan maissa oli käynyt hieman yli viidesosa kiertomatkaajista.

Vain kolmasosa saksalaisista, briteistä, italialaisista, hollantilaisista ja sveitsiläisistä eivät olleet käyneet missään muussa maassa Suomen lisäksi. Heille Suomi oli matkan pääkohde.

Naapurimaamme Ruotsin vetovoima realisoituu yöpymistilastoissa, joissa se on pohjoismaiden ylivoimainen ykkönen. Nation Brand Indeksissä puolestaan Ruotsi on sijalla 10 ja Suomi sijalla 17.

LÄHIALUEELLAMME ON useita vetovoimatekijöitä. Suomen suurimmaksi vetovoimatekijäksi on mainittu Norjan vuonot ja Nordkapp. Erään nimettömänä pysyttelevän matkailuvaikuttajan mielestä Suomi-kuvasta on vaarassa tulla lattea: Kun ryhmäkiertomatkat johdattavat suoraan ja yksitoikkoisesti E4:sta Nordkappiin jäävät järvet ja muut kohokohdat näkemättä.

Santa’s Hotelsin Jussi Perkkiö kertoo, että vierailu Joulupukin luona, revontulien tai keskiyön auringon kokeminen ovat jo nyt syitä liittää Suomi laajempaan Euroopan kiertomatkaan. Erityisesti aasialaisille ryhmäkiertomatkailijoille pohjoismaisesta synenergiasta olisi hyötyä.

Perkkiön mukaan Pohjois-Norjan ja Suomen Lapin yhdistäminen on helpohkoa, koska kohteet eroavat toisistaan ja tuotteet ovat varsin kehittyneitä. Kuitenkin tuotteiden yhdistäminen olisi tehtävä lähtömaiden matkanjärjestäjien ehdoilla.

ARKTINEN,POHJOISMAIDEN, Itämeren ja Euroopan matkailuyhteistyö (kiertomatkat, markkinointi kaukomailla) on nostettu kärkihankeprosessissa yhdeksi tämän hetken tärkeimmiksi mahdollisuuksiksi matkailun kehittämistä ajatellen.

Matkailun tiekartan johtolause ”Yhdessä enemmän – kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” viittaakin myös yli valtiorajojen menevään yhteistyöhön.

Tuleva kesäsesonki näyttää millaisia etappivalintoja matkailijat tekevät ja miten yksi kiertomatkailun muoto, pitkät stopoverit kasvattavat suosiotaan. Niistä kuulemme syksyllä. ˜●

Visit Finland Matkailijatutkimuksen 2014 avainluvut:

  • 8,6 milj. matkaa yhteensä
  • 3,3 milj. päivämatkaa
  • 4,1 yli yön matkaa
  • 1,2 transitomatkaa
  • 23,7 miljoonaa yöpymistä
  • 2,45 mrd euron kulutus Suomessa
  • 59% kävi Suomen lisäksi muissa maissa
  • 38% oli lomamatkalla
  • 31% oli ensimmäistä kertaa Suomessa

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)