18.09.2015

TRADE FOLLOW-UP KIINA VARSINAIS-SUOMEN LUMIHUIPPUISET VUORET

Pohjoismaiden suurimpia matkailuvaltteja Kiinassa ovat tanskalaiset huskyvaljakot, Turun valokuvauksellinen vuoristo ja tietysti Helsingin läpi kulkeva napapiiri.

TEKSTI Olli Hakala/Visit Finland

Jos kiinalaisille ryhmämatkalaisille tarjottava visuaalinen materiaali on välillä yllättävää, niin reittivalinnat ovat sitäkin ennalta arvattavampia: Pohjolan neljän pääkaupungin läpi kulkeva ”pyhä kolmio”, jolta poiketaan vain painavas

Suomen matkailusektorin kannalta tärkeää onkin löytää toimivat vierailukohteet kolmioreitin varrelle sekä tehdä poikkeama Lappiin mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi, toteaa syyskuun lopussa julkistettava Trade Follow-up Kiina -tutkimus. Yksi Suomen vahvuuksista kiinalaisten matkatoimistojen silmissä on edullinen laivayhteys, joka voidaan kuitenkin myydä asiakkaille luksuksena.

Kiinalaisten matkatoimistojen ryhmämatkatarjonnan geneeriset ja suppeat esittelytekstit sekä harhaanjohtavat kuvavalinnat ovat tiukassa kontrastissa indismatkailijakenttään, joka luo omaa sisältöään netin foorumeille. Monisivuisissa matkakuvauksissa on tavallisesti satoja valokuvia, yksityiskohtaisia ohjeita, hintoja ja vinkkejä. Kiinalaisilla matkasivustoilla käyttäjät voivat seurata toisiaan, kommentoida matkaohjelmia tai kopioida hyväksi todetut reitit suoraan omaan käyttöönsä. Kiinalaiset matkailusivustot ovatkin muuttuneet omiksi sosiaalisen median alustoikseen.˜●

TIETOA KIINALAISISTA MATKAILUSIVUSTOISTA ja Suomen asemasta Kiinan hakukoneissa osoitteessa www.visitfinland.fi/tietoa-kohdemaista/kiina. Trade Follow-up Kiina -tutkimus julkaistaan samassa osoitteessa syyskuun lopussa.

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)