09.06.2016

HILJAISUUS, PUHDAS LUONTO, VILLI RUOKA JA SAUNA MYYVIKSI ELÄMYKSIKSI

Finrelax-ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta luonnosta kumpuavan hyvinvointimatkailun kärkikohde.

TEKSTI Kiti Häkkinen / Visit Finland

Ohjelman tavoitteena on luoda yhteistyössä kumppaneiden kanssa hyvinvointituotteiden kehittämismalli, edistää yritysten tuotekehitystä ja tukea yritysten kansainvälistymistä. Valmiit tuotteet ja paketit tarjoillaan myyntikanaviin ja kuluttajien ulottuville alueellisina ja teemallisina kokonaisuuksina myynninedistämis- ja markkinointikanavissa.

VISIT FINLANDIN MYSTAY-HAKEMISTO TARJOAAA TUOTTEILLE NÄYTEIKKUNAN MAAILMALLE

Ohjelmassa on edetty tuumasta toimeen reippaalla tahdilla. Vuoden 2015 lopulla tehtiin kattavat peruskartoitukset kohdemarkkinoiden kysynnästä, jakeluteistä ja myyntikanavakumppaneista sekä kotimaisesta hyvinvointituotetarjoomasta. Esimerkkejä haettiin olemassa olevista hyvinvointituotteista ja palveluista Winrelax-kilpailun avulla – 106:n ilmoitetun ehdokkaan joukosta asiantuntijaraati palkitsi tähtituotestatuksella ja kunniamaininnalla yhteensä 35 hyvinvointimatkailutuotetta. Palkitut tuotteet nostetaan esimerkkeinä esille ohjelman viestinnässä ja markkinoinnissa sekä Visit Finlandin MyStay-hakemistossa.

ETSIMME KOKO AJAN UUSIA TEHOKKAITA KANAVIA NÄKYÄ JA KUULUA ERI MARKKINOILLA

Tähtituotteet olivat parrasvaloissa ITB-messuilla maaliskuussa, jossa Finrelax-ohjelma yhdessä Merellinen saaristo-ohjelman kanssa lanseerattiin kansainvälisille myyjille ja medioille. Messuilla lanseerattiin myös Saksan markkinoilla pilotoitavat b2b- ja b2c-kanavat, kuten matkanjärjestäjille suunnattu tuotemanuaali , e-koulutuskokonaisuus  sekä kuluttajille kohdennettu e-lehti: Dein Finnland Magazine. Venäjällä käynnistettiin koko vuoden kestävä, loma-aikoihin kohdennettu digimarkkinointi-kampanja, jota tuetaan monipuolisella näkyvyydellä sosiaalisissa medioissa. Japanilaisille matkanjärjestäjille ja kuluttajille suunnatut toimenpiteet käynnistetään syksyllä MoiMoi-tilaisuuksissa sekä Tokion Tourism Expon yhteydessä. Hyvinvointiteemat kiinnostavat yhä enemmän myös Kiinassa, ja kysyntää ja asiakaspotentiaalia tullaan selvittämään syksyllä käynnistettävissä tutkimuksissa.

AKATEMIOISSA TUUNATAAN, PAKETOIDAAN JA VERKOSTOIDUTAAN TAAS SYKSYLLÄ 2016

Kevään 2016 aikana eri puolilla Suomea käynnistettiin 10 Finrelax-Akatemiaa, joissa tutustutaan eri markkinoiden kysyntään, asiakkaiden toiveisiin sekä paketoidaan alueiden ja yritysverkostojen tuotteet ostajia ja kuluttajia kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi. Akatemioiden ohjelmat räätälöidään alueiden ja yritysten toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti ja niitä jatketaan taas syksyllä 2016. Osana Akatemiaa alueille kutsutaan median ja ostajien edustajia testaamaan kehitettyjä tuote- ja ohjelmapaketteja. Kesän ja syksyn 2016 aikana Suomeen saapuu Finrelax-ohjelman kutsumana yli 50 median tai matkanjärjestäjän edustajaa tutustumaan eri alueiden hyvinvointipalveluihin.

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)