03.12.2015

KASVUOHJELMIEN KUULUMISIA

Ohjelmien aikatauluista ja seuraavista toimenpiteistä tiedotetaan ohjelmien nettisivuilla ja postituslistojen kautta.

TEKSTI Kiti Häkkinen

STOPOVER

1.TARJOAA YRITYKSILLE

 •  lisää myyntiä ja liikevaihtoa
 • tuotekehitystä yksittäiselle aasialaismatkailijalle
 • yhteistä näkyvyyttä kohdemarkkinoilla
 • uusia myyntikanavia Aasiassa


2. KOHDEMARKKINAT

 • Kiina, Japani, Etelä- Korea


3. TULEVAT TOIMENPITEET, JOIHIN YRITYKSET VOIVAT OSALLISTUA 

 • co creation -työpajat ja valmennustyöpajat on pidetty
 • seuraavaksi ryhdytään rakentamaan markkinointiverkostoa. Tästä tiedotetaan myöhemmin lisää ohjelman oman nettisivun, postituslistan ja Stopover Finland- LinkedIn ryhmän kautta.


4. TUOTEMENUT – KUINKA KOOTAAN, MITEN YRITYSTEN TUOTTEET VOIVAT PÄÄSTÄ MUKAAN

 • Stopover Finland tuotemenun kokoaminen käynnistyy joulukuussa tai heti kun toimija, joka kokoaa menun, on valittu. Lähetämme tähän liittyvät ohjeistukset ja tietoa ohjelman oman nettisivun, postituslistan ja LinkedIn-ryhmän kautta.
 • mukaan pääsevät Stopover Finland -kriteerit täyttävät yritykset
 • menun kokoamisen tueksi tehdään kohdemarkkinoilla kuluttajatutkimus joulu- tammikuussa.


5. MARKKINOINTITOIMENPITEET

markkinointitoimenpiteiden aikataulutus ja suunnitelma julkaistaan joulukuussa ˜ mukaan voivat osallistua yritykset joilla on Stopover Finland - kriteerit täyttävät tuotteet ˜ ohjelman aikana 2016–2017 markkinointitoimenpiteet rahoitetaan pääosin ohjelman rahalla. ˜ Markkinointiverkosto, joka koostuu Stopover Finland- menun tuottajista ja alueorganisaatioista, ottaa vastuun Stopover Finland markkinoinnista vuodesta 2018 eteenpäin. Visit Finland tulee koordinoimaan markkinointiverkoston toimintaa ja osallistuu kustannuksiin.

MERELLINEN SAARISTO

1. TARJOAA YRITYKSILLE

 • lisää myyntiä ja liikevaihtoa
 • tuotekehitys valituille kohdemarkkinoille
 • yhteistä näkyvyyttä kohdemarkkinoilla
 • väylän kansainvälisille markkinoille

2. KOHDEMARKKINAT

 • Saksa, Sveitsi, Ranska, Italia

3. TULEVAT TOIMENPITEET, JOIHIN YRITYKSET VOIVAT OSALLISTUA

 • co creation -työpajat on pidetty
 • suuralueyhteistyötä rakennetaan alueorganisaatioiden kanssa
 • tuotekehitystä tullaan toteuttamaan markkinalähtöisillä tuotekehitysriihillä, jotka aloitetaan tammikuussa 2016. Tämä toteutetaan siten, että matkanjärjestäjät tutustuvat alueisiin ja auttavat tuotteiden muokkaamisessa kv-markkinoille sopiviksi. Aikatauluista tiedotetaan aikataulujen varmistuessa lisää ohjelman oman nettisivun ja postituslistan kautta.

4. TUOTEMENUT – KUINKA KOOTAAN, MITEN YRITYSTEN TUOTTEET VOIVAT PÄÄSTÄ MUKAAN

 •  tuotemenun kokoaminen on aloitettu alueorganisaatioiden kautta ja täydennetään incomingtoimistojen ja yritysten kautta
 • valmiita kokonaispaketteja voi lähettää myös omatoimisesti sähköpostilla.
 •  lähetämme tähän liittyvät ohjeistukset ja tietoa ohjelman oman nettisivun ja postituslistan kautta. Tuotekokonaisuuteen hyväksytään kansainvälistymiskriteerit täyttävät merellisyyteen perustuvat tuotteet.

5. MARKKINOINTITOIMENPITEET 

 • markkinointitoimenpiteiden aikataulutus ja suunnitelma julkaistaan joulukuussa
 • mukaan voivat osallistua yritykset, joilla on kriteerit täyttävät tuotteet
 • ohjelman aikana 2016–2017 markkinointitoimenpiteet rahoitetaan pääosin ohjelman rahalla. Yhteistyöverkosto kootaan alueorganisaatioiden kanssa, jolloin varmistetaan sitoutuminen yhteistyöhön ja suuralueyhteistyön jatkuvuus markkinoinnissa vuodesta 2018 eteenpäin. Visit Finland tulee koordinoimaan markkinointiverkoston toimintaa ja osallistuu kustannuksiin.

FINRELAX

1. TARJOAA YRITYKSILLE

 • lisää myyntiä ja liikevaihtoa
 • kehitys- ja markkinointiverkoston valituille kohdemarkkinoille
 • yhteistä näkyvyyttä kohdemarkkinoilla
 • uusia myyntikanavia kansainvälisille markkinoille


2. KOHDEMARKKINAT

 • Saksa, Japani, Venäjä

3. TULEVAT TOIMENPITEET, JOIHIN YRITYKSET VOIVAT OSALLISTUA 

 • FinRelax -Akatemiat käynnistyvät joulukuussa 2015. Koko ohjelman ajan kestävät Akatemiat organisoidaan ja toteutetaan yhteistyössä hyvinvointistrategiaan sitoutuneiden alueorganisaatioiden tai alueellisten hankkeiden kanssa.
 • tuotekehitystä tullaan toteuttamaan yhteistyössä muiden ohjelmien kanssa markkinalähtöisillä tuotekehitysriihillä, jotka aloitetaan tammikuussa 2016. Tämä toteutetaan siten, että valitut matkanjärjestäjät tutustuvat alueisiin ja tuotteisiin ja auttavat tuotteiden kehittämisessä kv-markkinoille sopiviksi. Aikatauluista ja Akatemian sisällöistä tiedotetaan aikataulujen varmistuessa oman nettisivun, yhteistyökumppaneiden ja ohjelman postituslistan kautta

4. TUOTEMENUT – KUINKA KOOTAAN, MITEN YRITYSTEN TUOTTEET VOIVAT PÄÄSTÄ MUKAAN 

 • Finrelax-tuotemenun kokoaminen käynnistettiin marraskuussa vuoden 2015 loppuun kestävään WinRelax-tuotekehityskilpailun kautta. Kilpailun ohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät ohjelman nettisivulta.
 • ohjelmaan voivat osallistua kriteerit täyttävät yritykset ja tuotteet
 • lähetämme tähän liittyvät ohjeistukset ja tietoa ohjelman oman nettisivun ja postituslistan kautta.

5. MARKKINOINTITOIMENPITEET

 • markkinointitoimenpiteiden aikataulutus ja suunnitelma julkaistaan joulukuussa
 • mukaan voivat osallistua kriteerit täyttävät yritykset ja tuotteet
 • ohjelman aikana 2016–2017 markkinointitoimenpiteet rahoitetaan pääosin ohjelman rahalla
 • ohjelman aikana kootaan tuotekehitys- ja markkinointiverkosto, joka koostuu Finrelax- menun tuottajista ja alueorganisaatioista, ja joka ottaa vastuun Finrelax-tuoteperheen markkinoinnista vuodesta 2018 eteenpäin. Visit Finland tulee koordinoimaan tuotekehitys- ja markkinointiverkoston toimintaa ja osallistuu kustannuksiin.

LISÄTIETOJA OHJELMAPÄÄLLIKÖILTÄ: Stopover Finland: Heli Mende, 029 469 5376, heli.mende@visitfinland.com Merellinen saaristo: Heli Saari, 029 469 5673, ext-heli.saari@visitfinland.com Finrelax: Kiti Häkkinen, 029 469 5720, ext-kiti.hakkinen@visitfinland.com Matkailusilmä 25 MUISTA WINRELAXTUOTEKEHITYSKILPAILU 2015!

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)