09.06.2016

OUTDOORS FINLAND JATKAA LUONTOMATKAILUN KANSAINVÄLISTÄMISTÄ

Manner-Suomen maaseutuohjelma rahoittaa 0,5 miljoonalla eurolla Visit Finlandin hallinnoimaa, 2,5 vuotta kestävää Outdoors Finland -kehittämishanketta, joka käynnistyi viime vuoden lopulla.

TEKSTI Leena Yli-Piipari/Visit Finland ja Pirjo Räsänen/Lahden ammattikorkeakoulu

Hanke jakaantuu kahteen osaan: mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymiseen ja luonto- ja reitistökohteiden laadun kehittämiseen, joista jälkimmäisestä vastaa Lahden ammattikorkeakoulu.

– Maaseudun mikro- ja pk-yritykset ja pienemmätkin matkailukohteet voivat menestyksellisesti toimia kansainvälisillä markkinoilla ja niiden kohdalla luontoon pohjautuva markkinointi on erityisen tehokasta. Hankkeessa pyritään sekä parantamaan Suomen luontomatkailun vetovoimaisuutta kansainvälisillä markkinoilla että lisäämään yritysten pääsyä kansainvälisiin jakelukanaviin, painottaa projektipäällikkö Leena Yli-Piipari.

Tärkeässä roolissa on www.outdoorsfinland.com-portaali, jota kasvatetaan nyt koko Suomen kattavaksi ja johon Visit Finland toivoo jokaisen maakunnan ja matkailukohteen liittyvän.

– Alkutalven aikana on kierretty Suomea aktivoiden yrityksiä, matkailukohteita ja maakuntia osallistumaan toimenpiteisiin. Erityisesti kiinnostusta on herättänyt portaaliin liittyminen, kertoo Yli-Piipari.

PÄÄMARKKINA-ALUEILLA SAKSASSA ja Iso-Britanniassa tavoitellaan sekä kuluttajia että ammattilaisia. Ranskassa, Italiassa ja Benelux-maissa toimenpiteet keskitetään jakelukanavaportaaseen.

Huhtikuussa Visit Finlandin roadshow´ssa Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa tavatut matkanjärjestäjät olivat kiinnostuneita löytämään uusia tuotteita. Kysyttyjä olivat pidemmät, valmiiksi paketoidut ja hinnoitellut, muutaman päivän kokonaisuudet, jotka matkanjärjestäjän on helppo ostaa. Yksittäinen matkailija on yhä useammin tuotteen potentiaalinen ostaja.

Kesällä Saksassa toteutetaan hyvin kohdennettu sosiaalisen median kampanja sekä tuodaan matkanjärjestäjiä, bloggaajia ja perinteistä mediaa kokemaan Suomen luonto ja yötön yö.

Syyskuussa hanke osallistuu Syyskuussa Visit Finland osallistuu Saksassa TourNatur-kuluttajamessuille, jonne alueitten ja yritysten edustajat ovat tervetulleita mukaan.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ PIRJO RÄSÄSEN mukaan kuluttajat hakevat luonnostakin laatua, joka tarkoittaa sekä teknistä laatua, elämyksellisyyttä että digitaalista ja monikanavaista viestintää. Tällä parannetaan matkailukohteen vetovoimaa. Hankkeessa on kehitetty erilaisia työkaluja, joilla parannetaan laatua, lisätään liiketoimintapotentiaalia sekä arvioidaan investointien panos-tuotos-suhdetta.

Luonto- ja reitistökohteiden kehittämisen suosio on yllättänyt ja kriteerit sekä mittarit ovat saaneet hyvän vastaanoton. Yhteisen koordinaation puitteissa reitistöjen kehittämishankkeita on käynnistymässä 10 maakunnassa ja lisäksi esimerkiksi toimintaryhmät, yritysryppäät ja pienemmät matkailukohteet ovat käynnistäneet omia hankkeitaan.

Erona aikaisempiin kehittämishankkeisiin on kansallinen yhteistyö, pyrkimys laatuun, ei määrään, ja liiketoimintapotentiaalin ja yritysten tarpeiden huomioiminen. Luontokohteiden kehittämiseen tarkoitetun valmennuksen suosio on myös ollut huikeaa. Maaliskuun loppuun mennessä kuusi aluetta oli jo tilannut valmennuksen ja se toteutetaan Hämeessä, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kajaanissa ja Lapissa Rovaniemellä, Sodankylässä ja Saariselällä. ˜

SUOMEN LUONTOA MARKKINOIDAAN VIRTUAALISESTI

VIRTUAALIKOKEMUS TUO elämyksen iholle ja mahdollistaa luonnon esittelyn kansainvälisille matkailijoille aivan uusilla tavoilla.

Virtuaalista sisältöä voidaan luoda jo helposti ja älypuhelimiin liitettäviä katselulaitteita löytyy useilta teknologiajäteiltä. Niillä 360-kuvat ja videot tekevät elämykset todentuntuisiksi ja kävijä astuu sisälle kuvaan. Hän voi sukeltaa puhtaisiin vesiin, kokeilla paljasjalkajuoksua metsässä tai vierailla erilaisissa saunoissa. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa myös eri puolilla maailmaa olevien ihmisten välisen kanssakäymisen.

Juuri käynnistyneessä Virtuaaliluonto-hankkeessa rakennetaan luontoon liittyviä virtuaalitiloja luontomatkailun markkinoinnin tueksi. Ensin hankkeessa keskitytään vesistöihin. Hanke on rahoitettu maaseutuohjelmasta kolmeksi vuodeksi. Hankkeen tuotoksia julkaistaan www.outdoorsfinland.fi -portaalissa. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhdessä Haaga-Helian, Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. ˜

Projektipäällikkö Pirjo Räsänen/Lahden ammattikorkeakoulu, Timo Rui/Karelia-ammattikorkeakoulu, Ari Alamäki/ Haaga-Helia ja Juho Pesonen/Itä-Suomen yliopisto

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)