14.03.2016

POHJOINEN PUHALTAA YHTEEN HIILEEN

Visit Arctic Europe on rajat ylittävä matkailuhanke, jonka tavoitteena on luoda Pohjois-Skandinaviasta yhtenäinen matkailualue matkailijan silmissä. Suomen, Ruotsin ja Norjan matkailuyrityksille hanke tarjoa mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

TEKSTI Matleena Merta KUVA Visit Finland

Yritysvetoinen Visit Arctic Europe -hanke tuo yhteen 99 matkailuyritystä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Mukana on laaja kirjo yrityksiä matkanjärjestäjistä majoittajiin ja autovuokrausfirmoista hiihtokeskuksiin. EU:n Interreg Nord -ohjelma myönsi hankkeelle rahoituksen vuonna 2014, ja hanke starttasi täydellä teholla vuoden 2016 alussa.

– Pääpartnerimme on Finnish Lapland Tourist Board, jonka puheenjohtaja Pertti Yliniemi on itse asiassa koko hankeidean isä. Lisäksi mukana ovat Northern Norway Tourism Board ja Swedish Lapland Visitors Board, kertoo Visit Arctic Europen hankejohtaja Rauno Posio.

YHTEENSÄ HANKKEELLA on 6,4 miljoonan euron rahoitus. Sen yhtenä päätavoitteena on auttaa kolmen mukana olevan maan yrityksiä verkostoitumaan. Yritykset pääsevät tutustumaan toistensa toimintaan, oppimaan hyviä käytäntöjä ja luomaan kumppanuussuhteita. Yhteistyön tavoitteena on myös luoda rajat ylittäviä matkailupaketteja.

– Teemme myös tutkimusta ja tuotekehitystä. Kartoitamme esimerkiksi rajat ylittävän kaupankäynnin esteitä, ja pyrimme parhaamme mukaan vähentämään niitä. Tutkimme myös tulevaisuuden matkailutrendejä ja sitä, miten kukin alue pystyy vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin omalla tavallaan ja hyödyntämään vahvuuksiaan, Posio kertoo.

SAAVUTETTAVUUDEN LISÄÄMINEN on tärkeä tekijä matkailijavirtojen kasvattamisessa. Visit Arctic Europe haluaa lisätä pohjoisten alueiden saavutettavuutta kahdella tavalla. Tavoitteena on kehittää liikennettä Euroopan keskeisistä kaupungeista pohjoiseen muun muassa lisäämällä lentoyhteyksiä. Markkinoinnissa painopiste on erityisesti Britanniassa, Benelux-maissa ja saksankielisessä Euroopassa. Kohdistettuja markkinointitoimenpiteitä aiotaan kuitenkin suunnata myös Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.

– Toinen tavoitteemme on parantaa sisäistä saavutettavuutta, eli helpottaa matkailijoiden liikkumista lentokentiltä ja juna-asemilta matkakohteisiin, sekä liikkumista matkakohteesta toiseen, Posio selvittää.

Posion mukaan Visit Arctic Europen tarkoituksena ei ole luoda uutta brändiä, vaan toiminta toteutetaan jo olemassa olevien kolmen alueen brändien alla.

HANKE TYÖLLISTÄÄ vakituisesti viisi kokopäiväistä projektityöntekijää, mukaan lukien Posion. Heistä kolme on Suomesta, yksi Ruotsista ja yksi Norjasta.

– Hanke päättyy jo vuoden 2017 lopussa, joten aikataulumme on hyvin tiukka, eikä varaa virheisiin ole. Onneksi kaikki projektityöntekijämme ovat ansioituneita ja pitkällä kokemuksella varustettuja matkailualan toimijoita, Posio kiittelee.

Posion mukaan Visit Arctic Europen kaltaiselle hankkeelle on kova tilaus.

– Monet matkanjärjestäjät ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta alusta lähtien. Norjan Tromssassa järjestetty ensimmäinen iso tapahtumamme oli menestys ja saimme paljon hyvää palautetta. Matkailuyritykset ovat selvästi valmiita rajat ylittävään yhteistyöhön, Posio toteaa tyytyväisenä. ●

YHDESSÄ MEILLÄ on suuret mahdollisuudet saavuttaa pysyvä asema kansainvälisenä matkailukohteena ja houkutella yhä enemmän matkailijoita Pohjois- Eurooppaan. Visit Arctic Europe -hanke antaa meille enemmän mahdollisuuksia kilpailla muiden kansainvälisten luontomatkakohteiden kanssa. Pohjoinen on uniikki paikka, jolla on oma, muista poikkeava ilmapiiri. Voimme tarjota matkailijoille lukuisia elämyksiä, joista pääsemme nyt kertomaan kansainvälisesti.”

Annika Fredriksson, CEO, Swedish Lapland Visitors Board.

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)