14.03.2016

PUHDAS LUONTO HOUKUTTELEE STOPOVERILLE SUOMEEN

Stopover Finland -ohjelma toteutti kuluttajatutkimuksen Japanissa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa. Yhteensä kyselyyn osallistui 2 500 vastaajaa (Japani 500, Etelä-Korea 500, Peking 500, Shanghai 500 ja Hongkong 500 henkilöä).

TEKSTI

Tutkimusta varten tutkimusyritys NEPA kokosi Stopover Finland -verkkokauppaa muistuttavan verkkosivun, jonne koottiin testattavat 87 tuotetta ja pakettia ympäri Suomea. Testissä olivat hyvin edustettuna erityisesti Helsinki, Järvi-Suomi ja Lappi.

Kaikkein suurin kiinnostus stopoveria kohtaan oli Shanghaissa (73 % vastaajista) ja Pekingissä (63 % vastaajista). Tärkein kiinnostusta rajoittanut syy oli ajatus siitä, ettei stopoveria ole mahdollista yhdistää matkatoimistolta ostettavaan matkapakettiin. Yksi Stopover Finland -ohjelman tärkeimmistä vuoden 2016 tehtävistä onkin löytää kohdemarkkinoilta oikeat jakelukanavat, joiden kautta stopover Suomessa voidaan myydä osana Eurooppaan suuntautuvia matkapaketteja.

Yli puolet vastaajista (53 %) oli kiinnostuneita jäämään stopoverille Suomeen seuraavalla Euroopan matkallaan. Suomen puhdas luonto oli selkeästi tärkein vetovoimatekijä, maustettuna uniikeilla elämyksillä, hiljaisuudella sekä mahdollisuudella kokea suomalaista elämäntapaa. Hinta-laatusuhdetta pidettiin tärkeänä.

Stopoverista kiinnostuneista 64 % oli halukas yöpymään Suomessa vähintään yhden yön. Suosituimmiksi matkustusajankohdiksi nousivat yllättäen syksy ja talvi.

Stopover Finland -kuluttajatutkimuksen raportti on julkaistu visitfinland.fi/stopover

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)