09.06.2016

PUUTTUVA PALANEN – KULTTUURIMATKAILUTUOTTAJA YHTEISTYÖN KESKIÖSSÄ

Visit Finlandin Luova Matka -hanke tuo yhteen luovien alojen ja matkailun toimijat kulttuurimatkailun vauhdittamiseksi. Kulttuurimatkailun kehittämiseen on jo useamman vuoden kaivattu kulttuurin ja matkailun tuotteistamiseen erikoistuneita tuottaja-välittäjiä.

TEKSTI Susanna Kyllönen/Visit Finland

Hankkeen Culture Creators -valmennuksessa alojen toimijat synnyttävät yhdessä luovista sisällöistä vetovoimaisia kulttuurimatkailutuotteita kansainvälisille markkinoille.

Tuotteistamistiimien keskiössä ovat matkailuun perehdytetyt kulttuurituottajat, jotka värvättiin mukaan avoimella haulla vuoden 2015 lopussa kaikkialta Suomesta. Valmennuksessa syntyykin uusien tuotteiden lisäksi kokonaan uusi toimenkuva: kulttuurin ja matkailun välittäjäportaana toimiva kulttuurimatkailutuottaja.

Valmennuksen toteuttavan Entran fasilitaattori Juha-Pekka Natunen avaa kulttuurimatkailutuottajan roolia:

– Kulttuurimatkailutuottajalla tarkoitetaan henkilöä, joka ymmärtää kulttuuri- ja matkailualan perusedellytykset. Niitä ovat esimerkiksi eri tahojen osaaminen, työtavat, työn edellytykset, hinnoittelu ja toiminnan muodot. Hänen ei tarvitse tuntea aloja täydellisesti, mutta kuitenkin riittävän hyvin.

YKSI VALMENNUKSEEN osallistuvista tuottajista on järvenpääläinen Anu Uhlenius, jolle yhteistyö matkailun kanssa oli osittain tuttua jo valmennuksen alkaessa.

– Olen tehnyt vuosia yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden, tapahtumajärjestäjien, taiteilijoiden ja yrittäjien kanssa. Olen aina tullut siihen tulokseen, että Tuusulanjärven alueella on niin makeita yrityksiä, tapahtumia, kohteita ja taide-elämyksiä, että haluaisin näyttää ne koko maailmalle. Valmennus tuli minulle loistavaan aikaan. Avaamme alkuvuodesta 2017 Tuusulan Rantatielle Krapille Pajan, jonka sisällöstä yrityksemme vastaa. Toivon, että saan valmennuksesta potkua ja ideoita miten voin edistää Tuusulanjärven alueen tunnettuutta.

ALOJEN VÄLISEEN yhteistyöhön tuovat usein haasteita toimintakulttuurin eroavaisuudet, joiden silottelussa kulttuurimatkailutuottajalla on merkittävä rooli.

– Kulttuurimatkailutuottaja ei voi olla pelkästään kulttuurin tai matkailun tuottaja. Hän yhdistää kulttuuri- ja matkailutoimijat toisiinsa, niin että kummankin alan vaatimukset ja tarpeet huomioidaan. Hänen tärkein tehtävänsä on olla yhteistyön mahdollistaja ja varmistaa, että lopputuote ei ole pelkkä matkailu- tai kulttuurituote, vaan kulttuurimatkailutuote eli matkailuteos, Natunen tähdentää. – Valmennettavia ohjeistetaan siihen, miten asioita sovelletaan kummallekin toimialalle ja millä kriteereillä lopputulosta arvioidaan. Tuotteistaminen, hinnoittelu, markkinointi ja myynti ovat myös oleellisia. Tuottajan täytyy tuntea myös oikeudelliset asiat, koska välillä kulttuurin osuus ylittää teoskynnyksen ja sen sovittaminen myytäväksi tuotteeksi vaatii erityisosaamista. Sopeutuminen erilaisiin muuttuviin tilanteisiin ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeitä.

TUOREET KULTTUURIMATKAILUTUOTTAJATovat ryhtyneet toimeen ennakkoluulottomalla ja rohkealla asenteella.

– Ala on täynnä mahdollisuuksia. Tällä hetkellä minua innostaa eniten uusien kokonaisuuksien luominen, tuotekehittely. Alueellamme on tehty muun muassa paljon hienoja draamaopastuksia ja historiallisia esityksiä. Yritän etsiä jatkoa, miten voisimme viedä kokemusta pidemmälle, Uhlenius pohtii.

Kansainvälisten matkailijoiden tavoittaminen on keskiössä jo valmennuksen alkuvaiheessa:

– Myyntikanavat mietityttävät. Kaiken pitää olla myynnissä verkossa ja kulttuurielämysten paketoinnissa ja verkkokaupassa riittää kehiteltävää.

Culture Creators -valmennuksen tavoitteena on tuoda kulttuurin ja matkailun toimijat yhteen sekä antaa tuottajille eväät menestyksekkääseen tuotteiden rakentamiseen ja jatkuvuuteen:

– Kulttuurimatkailutuottajan tulee osata rakentaa ideasta valmis myyntikelpoinen tuote, jota markkinoidaan ja myydään oikein, Natunen kiteyttää.

Valmennus jatkuu eri puolilla Suomea koko vuoden ja valmiit tuotteet esitellään kulttuurimatkailuseminaareissa alkuvuonna 2017. ˜

LUOVA MATKA -HANKE 1.11.2015–30.9.2018

LUOVA MATKA tuo yhteen luovien alojen ja matkailun toimijat kulttuurimatkailun kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Projektin aikana keskitytään yhteistyön lisäämiseen sekä tien tasoittamiseen luovien alojen ja matkailun välillä. Hankkeessa koulitaan kulttuurimatkailutuottajia linkiksi alojen väliseen yhteistyöhön, kootaan Culture Creators -tiimejä kulttuurisisältöjen matkailulliseen tuotteistamiseen, tuotetaan konkreettisia ratkaisuja sekä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteisiin vientiponnisteluihin. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan kulttuurisisältöisiä tutustumismatkoja kansainvälisille matkanjärjestäjille ja bloggareille. Hanketta hallinnoi Visit Finland/Finpro. Luova Matka rahoitetaan ESR – Luovaa osaamista -ohjelmasta Hämeen Ely-keskuksen myöntämänä. ˜

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)