18.09.2015

UUSI TYÖKALU KANSAINVÄLISTEN KONTAKTIEN ETSIMISEEN

Enterprise Europe Network -verkoston maksuttomia kansainvälistymispalveluita erityisesti pk-yrityksille tarjoaa noin 3 000 asiantuntijaa yli 60 maassa. Verkoston asiantuntijat antavat yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa ja tukevat myös tarvittaessa sopivan EU-rahoitusinstrumentin etsimisessä.

TEKSTI MARKUS RANNE/ENTERPRISE EUROPE ETWORK -TIIMIN VETÄJÄ FINPROSTA

Lisäksi asiantuntijamme auttavat yrityksiä löytämään kansainvälisiä yhteistyökumppaneita kaupalliseen, teknologiseen tai tutkimusyhteistyöhön.

Verkostolla on tietokanta, jonka sisältämissä yritysprofiileissa 10 000 liiketoimintamahdollisuuksia ja kumppanuuksia etsivää yritystä ja muuta toimijaa on kuvannut omia ehdotuksiaan yhteistyölle. Tämä Yrityskontaktipörssi löytyy osoitteesta www.enterpriseeurope.fi/partner.

Yrityskontaktipörssissä olevia profiileja voi selata profiilityypin, profiilin alkuperämaan, kohdemaan tai eri hakusanojen mukaan. Verkoston asiantuntijoiden avulla voi myös laatia oman yritysprofiilin tietokantaan. Monet matkailualan yritykset ja toimijat etsivät Yrityskontaktipörssin avulla yhteistyökumppaneita.

Enterprise Europe Network auttaa kansainvälisten kontaktien etsimisessä myös järjestämällä kansainvälisten messujen ja muiden tapahtumien yhteydessä yrityskontaktitapahtumia, joissa on mahdollisuus tavata lyhyessä ajassa useita potentiaalisia uusia yhteistyökumppaneita ennalta sovituissa kahdenkeskisissä tapaamisissa.

Finpron koordinoimia palveluita tarjoavat Euroopan komission ja työ- ja elinkeinoministeriön tuella yhteistyössä Finpro, Helsingin seudun kauppakamari sekä Turku Science Park. Suomessa verkoston asian- tuntijat ovat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Mikkelissä ja täydentävät näin Finpron alueverkostoa. www.enterpriseeurope.fi

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)